מדינה    תאריך    סקירה    תמונות

    גרמניה

8/2000

   צ'כיה

     7/2001

   אנגליה

     7/2002

   הולנד

     7/2003

EEE 2005 פראג צ'כיה

9/2005

EEE 2006  בון גרמניה

9/2006

EEE 2007 ליידן הולנד

8/2007

 

 

       EEE - הכינוס האירופאי השנתי לחובבים ומגדלים של צמחים טורפים